Czym jest metoda małych kroków? Metoda małych kroków to nic innego jak wykonywanie większego zadania dzieląc je na etapy. Jeśli mamy przed sobą jakieś wyzwanie,…